Monitoring snadno a levně

Pořízení profesionálního monitorovacího softwaru vyjde poměrně draze a jeho nasazení je také poměrně nákladné a náročné. Velká část softwarů vyžaduje pro svůj chod infrastrukturu postavenou na komerčních produktech jako je například Windows Server a Microsoft SQL Server, což již samo o sobě prodražuje implementaci takového softwaru.

Naše řešení je postaveno na Open source produktech jako je například Nagios, nebo Zabbix, které jsou celosvětově známé a hojně užívané ve všech typech společností. Monitorovací server je dodáván jako kompletní řešení včetně operačního systému buď jako fyzický server, nebo jako virtuální server.

Monitorovací server s nainstalovaným softwarem je dodáván zdarma jakou součást služby nasazení monitoringu vaší IT infrastruktury. Jediné co se platí je práce spojená s reálným nasazením monitoringu a v případě zájmu čas strávený na školeních a konzultacích.

Náročnost pro vás je naprosto minimální, jelikož celé řešení je dodáváno takzvaně na klíč. Vaše součinnost bude potřeba pouze v tom smyslu, že nám umožníte zapojení serveru do vaší infrastruktury a předáte potřebné informace, o zbytek se postaráme my.

Zde se můžete dozvědět o tom jak probíhá vlastní implementace.